Strona główna

PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON

Dzwoniąc  do nas zostaniesz połączony z naszym prawnikiem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz udzieli fachowej porady prawnej. Na naszej infolinii prawnej płacisz tylko za połączenie, natomiast oczekiwanie na prawnika jest bezpłatne.

                                                                                    opłata za połączenie z infolinią prawną to 4,92 zł/min.

 

Infolinia Prawna czynna jest:

Poniedziałek – Piętek w godzinach od 8:00 do 21:00

Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

 

Na infolinii prawnej otrzymasz profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu:

  • prawo rodzinne – m.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;
  • prawo pracy – m.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;
  • prawo cywilne – m.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;
  • prawo spadkowe – m.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • prawo karne – m.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;
  • prawo administracyjne – m.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;
  • prawo nieruchomości – m.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości;
  • prawo konsumentów – m.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;
  • prawo finansowe – m.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe.

 

Dlaczego warto skorzystać z infolinii prawnej:

Porady prawne przez telefon to możliwość, aby z dowolnego miejsca w Polsce uzyskać profesjonalną poradę prawną, która będzie pomocna w załatwieniu wszelkich problemów natury prawnej. Dzięki poradom prawnym prze telefon również mieszkańcy miasta Łódź mogą uzyskać pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa karnego, prawa administracyjnego czy też prawa konsumentów. Infolinia prawna to bardzo dobry sposób, aby nasz doradca prawny udzielił Ci wyczerpującej pomocy prawnej. Pamiętaj, że u nas płacisz tylko za faktyczną rozmowę ze specjalistą, natomiast oczekiwanie na prawnika jest darmowe.